نام واحد: آزمایشگاه                                              

مسئول واحد:آقای ایدنی

نوع واحد: پاراکلینیک

مکان جغرافیایی بخش در بیمارستان: طبقه همکف

تلفن های داخلی:645  –  643                  

تلفن مستقیم:3378353

آزمایشگاه بعد از تاسیس بیمارستان آریا دایر گردیده است . این آزمایشگاه ابتدا اقدام به خریداری دستگاه های موجود در بازار جهت انجام تستهای آزمایشگاهی نموده وبا استخدام نیروهای آزمایشگاهی وبکارگیری دکترای این رشته به عنوان مسئول فنی کار خود را آغاز نموده است و بعد از گذشت زمان و انجام تستهای روتین به کار خود توسعه بخشید و با تجهیز آنی آزمایشگاه  به دستگاه های مجهزتر و تخصصی تر اقدام به انجام تستهای تخصصی و فوق تخصصی در این مرکز نموده است ،به طوری که هم اکنون اکثر تستهای آزمایشگاهی در بخشهای هماتولوژی و بیوشیمی خون و ادرار ، هورمون شناسی و بانک خون – انگل شناسی و پاتولوژی  با کادری مجرب و با دقت بالا انجام شده و نیازهای بیماران را در مورد اکثر آزمایشات در این واحد براورده کرده است.

پزشکان شاغل در بخش:(فقط مخصوص بخشهای درمانی)

– دکتر محبوب محمد پور