ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند.

متخصص ارتوپدی که به آن متخصص استخوان و مفاصل یا جراح استخوان و مفاصل یا ارتوپد هم میگویند سعی میکند تا با استفاده از روش های جراحی و غیر جراحی به درمان مشکلات سیستم حرکتی بدن اهتمام ورزد. مشکلاتی مانند :آسیب های استخوان ها و مفاصل بدنبال ضربات مثل شکستگی، در رفتگی، کشیدگی و رگ به رگ شدن، پاره شدن تاندون ها و رباط ها،آسیب‌های ورزشی، خراب شدن مفاصل بدن مثل آرتروز و ساییدگی مفصل، عفونت اندام‌ها، تومورهای استخوان و بافت‌های نرم اندام.

  • تعویض مفصل لگن
  • تعویض مفصل زانو
  • آرتروسکوپی زانو
  • مینیسک
  • ACLL
دکتر مرتضی مولوی متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محسن خرمی متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکترعبدالنبی فرجیانپور متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محمدپاشا زانوسی متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتراحمد دشت بزرگ متخص ارتوپدی
فوق تخصص جراحی میکروسرجی دست
دکتر محمود مفاخر متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر محسن غلامی متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکترمریم پویان متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر هومن پدرام متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکترمسعود قنواتی متخص ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر نادر ستایش فر متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مقصود محمد زاده متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکترمریم لطفی متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر امیر محمد آل محمد متخصص و جراح ارتوپدی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.