ارولوژی یکی از شاخه های تخصصی پزشکی وجراحی است که در مورد بیماری هایی که سیستم ادراری مردان وزنان را درگیر می کند بحث می نماید. ارولوژی همچنین در زمینه مشکلات دستگاه تناسلی وباروری مردان کاربرد دارد و در پی ارایه راه حل درمانی چه بصورت دارویی و چه بصورت جراحی است. به افرادیکه در رشته تخصصی ارولوژی ( جراحی کلیه، مجاری ادراری وناباروری ) فعالیت می کنند و در پی آموزش روش های پیشگیری از ابتلا ودرمان بیماری ها هستند، ارولوژیست گفته می شود. تمام بیماریهایی که مربوط به یکی از این اندامها باشند در حیطه کار ارولوژی ومربوط به ارولوژیست می شود.

  • تی یو ال
  • پی سی ان ال
  • تی یو آر بی تی
  • نفرکتومی
  • واریکوسل
  • هیدروسل
  • سنگ کلیه

پزشکان

دکتر اسماعیل موسی پور متخصص کلیه و جاری ادراری
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر حیات ممبینی متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر سید مجتبی جزایری متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر جعفر شهبازی متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مهدی مظلوم متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر علی اکبر غلامعلی پور متخصص کلیه و جاری ادراری
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر هومن کرم زاده رحیمی متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مهران عباباف متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر علیرضا صحرائیان متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مهناز مقبل متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محمد کوشکی متخصص کلیه و جاری ادراری
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر پیمان اسدی نیا متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر علی آقایی متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر ابراهیم شکوهی متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محمد سالاری متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محمدرضا دادفر متخصص کلیه و جاری ادراری
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر دینیار خزائلی متخصص کلیه و مجاری ادراری
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.