نام بخش : داخلی                       مسئول بخش : روزا غفرانی 

  نوع بخش : بخش تخصصی  

  مکان جغرافیایی بخش در بیمارستان : بخش داخلی در ضلع جنوب غربی طبقه چهارم قرار گرفته است. 

تلفن های داخلی 408 -108

بخش داخلی در ضلع جنوب غربی طبقه چهارم بیمارستان قرار گرفته است و درب ورودی آن در سمت جنوب طبقه چهارم ابتدای بخش قرار گرفته است .

در روبروی درب ورودی ، درب خروج اضطراری  وجود دارد که پله های اضطراری  هر دو بخش در صورت لزوم مورد استفاده قرار می گیرد بخش داخلی دارای 12 اتاق بیمار – یک اتاق به عنوان انبار وسایل و تجهیزات و نماز خانه ، اتاق پزشک و اتاق استراحت وجود دارد.  سرویس بهداشتی معمولی (ایرانی) نیز در کنار درب ورودی خروج اضطراری قرار گرفته است . این بخش دارای 25 تخت فعال می باشد و پزشکان متخصص و فوق تخصص در رشته های مختلف داخلی – نفرولوژی – عفونی و گوارشی فعالیت دارند .

قابل ذکر است که هراتاق بیمار مجهز به تلویزیون LCD+ تلفن +زنگ اخبار و احضار پزشکان و سرویس بهداشتی فرنگی و حمام می باشد. داروها در انواع مختلف،  تزریقی – موضعی و غیره جهت بیماران آماده می شود.  داروها به صورت STAT یعنی فقط یکبار و بلافاصله پس از تجویز پزشک جهت بیمار استفاده می شود و نیز وعده های QID یعنی هر 6 ساعت ، از ساعت 24-18-12-6 وdaily یعنی یک بار در 60:00 صبح و TDS یعنی 3 بار در روز از ساعتهای 22-14-6 و BID یعنی دو بار در روز عموما در ساعتهای 18-6 و بعضأ ساعتهای (24-12) جهت بیمارستان استفاده می شود در این بخش تعداد 11 پرستار + 3 کمک پرستار و 3 نفر نیروی خدمات انجام وظیفه می نمایند.بخش داخلی از تاریخ فروردین 1382 بازگشایی شد که در بیمارستان آریا قدیم دارای 9 تخت بوده است. 

پزشکان شاغل در بخش:

1- دکتر علیرضا منصوری (داخلی)

2- دکتر هدایت الله مداح

3-دکتر سیامک بقایی

3- دکتر مجید فرهادی (عفونی)

5- دکتر عبد الله صرامی

6- دکتر عطا الله حسینی(عفونی)

7-دکتر مهران بهبهانیان (گوارش)

8-دکترروشنک تیرداد(نرولوژی)

9- دکتر محمد علی بهرامی

10 – دکتر علی قربانی(نفرولوژیست)