جراحی عمومی شاخه ای از علوم پزشکی است که به درمان بیماریهای قسمت های مختلف بدن انسان با تکیه بر استفاده از روشهای درمانی جراحی می پردازد. تاکید این رشته کار بر روی تروماها، بیماریهای دستگاه گوارش، شکم، گردن، غدد درون ریز، عروق محیطی، نسوج نرم و پستان می باشد.

  • تیروئیدکتومی
  • ماستکتومی
  • سیستکتومی
  • همورئید
  • آپاندکتومی
  • فتق و هرنی

پزشکان

WhatsApp Image 2019-06-25 at 11.05.37 (20)
دکتر فرامرز پازیار متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
WhatsApp Image 2019-06-25 at 11.05.37 (16)
دکتر حسین مینائی متخص جراح عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
WhatsApp Image 2019-06-25 at 11.10.42 (1)
دکتر ایرج نظری جراح عمومی، فوق تخصص جراحی عروق و ترما
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر نوذر درستان متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مهین نقیب زاده متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر سیما مسیحی متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر مهدی عسکری متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محمدرضا فکرآزادان متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر علی قاسمی متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر پروین محمدی متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر علیرضا کبیری متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محمدحسن حافظی متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر علی بیژن زاده متخصص جراحی عمومی
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.