جراحي مغز و اعصاب يك شاخه تخصصي باليني از علوم پزشكي است كه فراگيرندگان آن در زمينه هاي مربوط به مشكلات سيستم عصبي مركزي ، محيطي ، سيستم عصبي خودكار ،جمجمه ،ستون فقرات و ساير ساختارهاي حمايت كننده آن به مطالعه مي پردازند و در جهت تشخيص ، درمان جراحي ،غير جراحي ، مراقبت و بازتواني انواع بيماري هاي مربوط به آنها اقدام مي كنند.

  • دیسک کمر
  • دیسک گردن
  • تومور مغزی
  • تومور نخاعی
  • هیدروسفال
  • تنگی کانال نخاعی

پزشکان

WhatsApp Image 2019-06-25 at 11.10.42 (2)
دکتر علی هنرمند متخصص جراحی مغز و اعصاب
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر صالح رصرص متخص جراح مغز و اعصاب
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محمد مطهری متخصص جراحی مغز و اعصاب
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر غلامعباس حسینی متخصص جراحی مغز و اعصاب
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر محسن شاملو متخصص جراحی مغز و اعصاب
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر پویان علیزاده متخصص جراحی مغز و اعصاب
در این بخش توضیحاتی وارد کنید.
دکتر فرشید بیاتی متخص جراح مغز و اعصاب
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
دکتر پدرام قنواتی متخصص جراحی مغز و اعصاب
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.
در این بخش توضیحاتی را وارد کنید.