نام بخش یا واحد : رادیو لوژی و سونوگرافی

مسئول بخش : ماریا قنبری

نوع بخش : پاراکلینیک

مکان جغرافیایی بخش در بیمارستان:طبقه همکف ضلع شرقی

تلفن های داخلی:652 – 656 -655  

بیمارستان آریا در سال 1348 در قالب زایشگاه و سپس جراحی عمومی در خیابان امام تاسیس گردید و بخش رادیولوژی بیمارستان در سال 1374 نیز تاسیس شد. سپس در فروردین ماه سال 1389 با بهره برداری از ساختمان جدید در زمینی به مساحت و زیر بنای 18000 متر مربع در هشت طبقه واقع در خیابان 17 شرقی کیانپارس فصل تازه ای از ارئه خدمات را شروع نمود که بزرگترین بیمارستان خصوصی در استان خوزستان محسوب می شود .در حال حاضر با داشتن 240 تخت فعال به عنوان یک بیمارستان فوق تخصصی می باشد . بخش رادیولوژی در طبقه همکف و در ضلع شرقی بیمارستان واقع است که در سه شیفت صبح – عصر – شب آماده خدمت رسانی به مراجعین عزیز می باشد.تجهیزات موجود در بخش به عبارت زیر می باشد:

*دو دستگاه رادیولوژی ثابت – یک دستگاه مامو گرافی- دو دستگاه رادیولوژی پرتابل که در بخشهای ویژه (NICU-ICU) قرار دارند.

*یک دستگاه سونوگرافی مبله واقع در بخش سونوگرافی – رادیولوژی ، یک دستگاه سونو گرافی پرتابل در بخش  ICU و یک دستگاه  CR در بخش رادیولوژی

*در این واحد کلیه سونوگرافی های رنگی – ساده – واژینال و نیز کلیه گرافهای رنگی (UGI,BAS,VCUG,HSG) *گرافیهای ساده و ماموگرافی توسط پرسنل مجرب انجام می پذيرد. 

 پزشکان شاغل در بخش:

1- دکتر امیر پیرنیا

2- دکتر ناهید کرامت

3- دکترمژگان صامت زاده

 مسئول واحد:

ماریا قنبری