بیمارستان آریا اهواز از جمله بیمارستانهای فعال در عرصه گردشگری سلامت می باشد که تاکنون در جهت ارتقای این امر اقدامات برجسته ای انجام داده است. از جمله این اقدامات راه اندازی واحد بیماران بین الملل می باشد که به منظور ارتقاء سطح کیفی و دستیابی به استانداردهای بین المللی صورت گرفته است. واحد بیماران بین الملل (International Patient Department (IPD)) ارتباط بیمارستان را با بیماران خارجی از مراجعه اولیه به بیمارستان تا دریافت خدمات تشخیصی درمانی و برگشتن به وطن و دریافت مراقبت های بعد از عمل را فراهم می سازد.

 

رسالت بيمارستان

بيمارستان آريا به عنوان بزرگترين مركز درماني خصوصي جنوب غرب كشور خدمات سلامتي ايمن و با كيفيت بالا را با بهره گيري از سرمايه های  تخصصی  و فوق تخصصی متعهد و تجهيزات پيشرفته به مراجعين ايراني و خارجي ارائه مي نمايد.