نام واحد : مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک          

مسئول واحد: الهام زنگنه

نوع واحد : پشتیبانی

مکان جغرافیایی بخش یا واحد در بیمارستان : در طبقه اول ضلع جنوب شرقی واحد مهندسی پزشکی

تلفن داخلی : 103

تلفن مستقیم-تلفکس:   3378276-0613 

معرفی واحد تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات پزشکی مجموعه ای است که در سیستم ماتریسی بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارایی ،اثربخشی و رضایتمندی بیماران به عهده دارد .

 هدف:

الف)استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیتهای آن

ب)افزایش عمر مفید تجهیزات ، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلو گیری از خرابیهای زودهنگام ونابهنگام

ج)کاهش هزینه های نگهداری ، تعمیر وزمان از کارافتادگی دستگاه ها

د)تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی

ه) هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیک ها ، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای  واقعی و توانیهای مرکز درمانی

 

 عملکرد واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان

  1. صدور شناسنامه تجهیزات پزشکی و به روز رسانی شناسنامه ها
  2. برنامه ریزی برای مکانیزه کردن سیستم مدیریت جامع تجهیزات پزشکی و ایجاد شناسنامه الکترونیک
  3. مشخص کردن اولویت های تجهیزات پزشکی
  4. نظارت و کارشناسی مشاور خرید تجهیزات و وسایل پزشکی
  5. نظارت بر نحوه توزیع تجهیزات پزشکی بین بخشها
  6. بررسی اصالت کالاهای خریداری شده از طریق سایت اداره کل تجهیزات پزشکی
  7. نظارت بر نصب و راه ندازی تجهیزات پزشکی و آموزشهای لازم
  8. طراحی راهنمای کاربری تجهیزات پزشکی مخصوص هر بخش و تدوین کتابچه تجهیزات پزشکی
  9. ایجاد و به روز کردن کتابخانه تخصصی تجهیزات پزشکی اعم از کاتالوگ ، کتب ، مجلات و اسناد فنی
  10. برنامه ریزی آموزشی کاربری  تجهیزات پزشکی در مرکز